Is jouw team

Inspirerend?

Werken jullie samen aan een doel? Wordt je vaak verrast door ideeën van collega's en komen talenten tot bloei? Hebben jullie plezier samen? Plezier en resultaat versterken elkaar als verschillen worden gewaardeerd! Dan gaan teamleden elkaar inspireren en aanmoedigen. Klinkt aantrekkelijk, maar is best een uitdaging! Ga je die uitdaging aan?

Werken jullie samen aan een doel? Wordt je vaak verrast door ideeën van collega's en komen talenten tot bloei? Hebben jullie plezier samen? Plezier en resultaat versterken elkaar als verschillen worden gewaardeerd! Dan gaan teamleden elkaar inspireren en aanmoedigen. Klinkt aantrekkelijk, maar is best een uitdaging! Ga je die uitdaging aan?

Ik wil een inspirerend team!
Heb je jouw organisatie

op de rails?

Herken je dat? Je hebt je organisatie goed op de rails: processen zijn ingeregeld en iedereen kent zijn taak. Maar dan verandert de omgeving en het doel. Je kunt nieuwe rails leggen, maar in deze turbulente tijd verandert de bestemming sneller dan je je organisatie kunt aanpassen. Eigenlijk heb je een terreinwagen nodig. Durf je het vertrouwde spoor te verlaten en nieuwe wegen in te slaan?

Herken je dat? Je hebt de organisatie goed op de rails: processen zijn ingeregeld en iedereen kent zijn taak. Maar dan verandert de omgeving en het doel. Je kunt nieuwe processen inregelen, maar in deze turbulente tijd verandert de bestemming sneller dan je de organisatie kunt aanpassen. Rails werken niet meer, je hebt een terreinwagen nodig. Durf je het vertrouwde spoor te verlaten en nieuwe wegen in te slaan?

Ik wil een nieuwe weg inslaan!
Ben jij een

Vrije vogel?

Lukt het je om los te komen van de waan van de dag? Neem je voldoende tijd voor de uitdagingen van morgen? Welke stappen moet je zetten en welke patronen moet je daarvoor doorbreken? Hoe kun je mensen daarin meenemen? En wat staat je eigen ontwikkeling in de weg? Ga de uitdaging aan en je zult hier gegarandeerd stappen in zetten!

Lukt het je om los te komen van de waan van de dag? Neem je voldoende tijd voor de uitdagingen van morgen? Welke stappen moet je zetten en welke patronen moet je daarvoor doorbreken? Hoe kun je mensen daarin meenemen? En wat staat je eigen ontwikkeling in de weg? Ga de uitdaging aan en je zult hier gegarandeerd stappen in zetten!

Ik ga de uitdaging aan!

Er bestaat geen shortcut naar succes

Er bestaat geen shortcut naar succes, je moet er samen hard voor werken.

Hoe je dat doet bepaalt of je op de lange termijn succesvol bent:
– Ontspannen hard werken   of    gestresst hard werken?
– Samen hard werken            of    ieder voor zich hard werken?
– Doelgericht hard werken    of    je takenlijst hard afwerken?

Je voelt het verschil en het klinkt zo logisch. Toch kan het nog verdraaid lastig zijn om in het linker rijtje te blijven. Crescendo helpt hierbij en legt de focus op twee bouwstenen:

1. Persoonlijk leiderschap

Open en kritisch naar jezelf in de situatie kijken en van daaruit leiding nemen over wat je wilt bereiken.

2. Waardevolle routines

Ingesleten disfunctionele routines doorbreken en nieuwe waardevolle routines ontwikkelen. Daarbij is het vaak relatief eenvoudig om het gewenste gedrag te beschrijven in nieuwe processen. De uitdaging is om dit nieuwe gedrag in te slijten tot nieuwe waardevolle routines.

Persoonlijk leiderschap leidt tot flexibiliteit en doelgerichtheid, routines leiden tot stabiliteit en productiviteit. Het ontwikkelen van deze bouwstenen vraagt om diepgaande kennis van menselijke drijfveren en gedrag. In de begeleidingstrajecten van Crescendo zijn deze bouwstenen altijd het fundament onder het te behalen resultaat. Hoe turbulent de omgeving ook is, de impact is nog jaren zichtbaar.

Ik wil meer weten!

Inspiratie: Blogs uit de praktijk

Oude patronen loslaten

De werkwijze die zich bewezen heeft Om als team je doelen te realiseren pas je de werkwijze toe die zich in de loop der jaren bewezen heeft. Maar soms zijn er problemen die om een andere aanpak vragen. Toch kan het gebeuren dat door de dynamiek in de groep de oude werkwijze gehandhaafd blijft en zelfs als een soort camouflage van de echte problemen gaat dienen. Problemen stapelen zich op en het wordt steeds lastiger om de waarheid onder ogen te zien. Het onbespreekbare bespreekbaar maken Ik was gevraagd om aan te schuiven bij een projectteam dat niet goed liep. Tijdens de meeting werd de actielijst besproken. Op de actielijst stonden 20 actiepunten waarvan bij 15 de actiedatum was overschreden zonder dat er actie was ondernomen. De gebruikelijke werkwijze was om hier de hele meeting over te praten en de druk op te voeren om de acties alsnog te realiseren. Ik vroeg me af waarom betrokken teamleden hun acties niet nakwamen en vroeg erop door. Toen bleek dat ze te druk waren met de echte problemen en de acties op de actielijst veel minder prioriteit hadden. Doordat de echte problemen het team boven het hoofd groeiden durfde niemand dat meer bespreekbaar te maken. Daarom hebben we de actielijst aan de kant gelegd en iedereen gevraagd de echte problemen te benoemen. Resultaat was dat er overzicht kwam over de echte knelpunten en dat daar acties op konden worden ondernomen. Duidelijk, maar zonder oordeel Wat een team in een dergelijke situatie nodig heeft is enerzijds een duidelijke, scherpe spiegel, maar anderzijds is het ook belangrijk om het team niet te veroordelen! Deze psychologische mechanismen overkomen ons allemaal. Door dit te benoemen en vertrouwen en waardering te geven kreeg het team de ruimte om zichzelf opnieuw (uit) te vinden. Resultaat In dit voorbeeld kon het team zich weer richten op de echte problemen, waardoor het project uiteindelijk goed is afgerond. Soortgelijke situaties komen vaak voor. De angst om te falen kan onze blik behoorlijk versmallen. Het is voor teams vaak een verademing als er dan iemand is die de problemen oordeelsvrij weet te benoemen. Dat geeft veel energie en als hier goed richting aan wordt gegeven kan het team enorm groeien.
Meer lezen

Richting verbindt

Mij wordt regelmatig gevraagd om de samenwerking binnen een leiderschapsteam te verbeteren. Vaak blijkt gebrek aan richting een dieperliggende oorzaak te zijn. Als de richting niet duidelijk is weet je niet wat je van anderen kunt verwachten en waar je zelf je voldoening uit kunt halen. Iedereen maakt er het beste van en vaart zijn/haar eigen koers. Dit is vaak een bron van irritaties en conflicten. Vruchtbare samenwerking begint bij een gezamenlijke richting. Enthousiast over gezamenlijke richting Mij werd gevraagd een teamsessie te begeleiden van een leiderschapsteam dat bekend stond als een moeilijk team met veel weerstand. Tijdens de sessie stonden missie en visie centraal. Iedereen werd betrokken en om input gevraagd. Onderlinge wrijving werd bespreekbaar gemaakt en vanaf het begin werd duidelijk afgesproken hoe besluitvorming zou plaatsvinden: als het kan besluiten we samen, als dat niet lukt besluit de leider. Aan het eind van de sessie was de basis gelegd voor een missie en visie, maar belangrijker nog was dat het team enthousiast was over de gezamenlijke richting. De rol van de leider Een goede sessie is natuurlijk mooi, maar om dit verder te brengen is de rol van de leider cruciaal. De leider van dit team betrok voortdurend het team, durfde daarin ook eigen vragen en onzekerheden te bespreken, hakte knopen door als dat nodig was en communiceerde hier duidelijk over. Regelmatig hadden we contact om hierover te sparren. Resultaat Vanuit de gezamenlijke richting en duidelijkheid over de besluitvorming ging het team steeds beter samenwerken! Richting en inrichting werden gezamenlijk verder uitgewerkt en nu loopt het team voorop in de veranderingen. Het wordt pas muziek als iemand het ritme aangeeft!
Meer lezen

Het Innerlijk Theater

Voor de rust en onderlinge verhoudingen in het team is het is belangrijk dat een leider zijn/haar medewerkers rechtvaardig en gelijk behandelt. Dat kan heel lastig zijn, de leider is ook een mens met emoties en gevoelens. Manfred Kets de Vries spreekt van het innerlijk theater: de kakofonie van verlangens, angsten, etc. die binnenin ons om voorrang vechten. Als leider doe je je best, maar je kunt jezelf behoorlijk in verwarring brengen. Het vraagt een hoge mate van zelfreflectie om hierin zuiver te opereren. Dilemma Een leidinggevende stond voor een dilemma. Het tijdelijk contract van één van de medewerkers liep ten einde en zij stond voor de keus om de medewerker een vast dienstverband aan te bieden of niet. De leidinggevende had gemengde gevoelens. Ze twijfelde of de medewerker in de transitie mee zou kunnen komen. Ook het laatste project van de medewerker was niet goed gelopen, maar was dat aan de medewerker te wijten? Bovendien, mensen mogen toch fouten maken?  Wat voor signaal zou hier vanuit gaan als het contract niet zou worden verlengd? Inzicht in het innerlijk theater In ons gesprek vroeg ik door op de rol van de leidinggevende in het project. Duidelijk werd dat de leidinggevende hier zelf ook een steek had laten vallen door er onvoldoende aandacht aan te geven. De vraag was vervolgens of zij van zichzelf kon accepteren dat ze die fout gemaakt had en dit niet de medewerker kon verwijten. Kon ze dat ook naar het team uitspreken? Op deze manier werden tijdens het gesprek het ongemak van het project en het functioneren van de medewerker uit elkaar gehaald. De leidinggevende heeft vervolgens in gesprek met het team verantwoordelijkheid genomen voor haar rol bij het project. Daarna kon de leidinggevende vanuit een objectieve onderbouwing beslissen over contractverlenging. Resultaat In dergelijke situaties is het heel lastig om het goed te doen. Je hebt niet alleen te maken met je eigen innerlijk theater, maar ook met dat van de medewerkers. Afscheid nemen doet altijd pijn en wordt de betrokken leidinggevende vaak niet in dank af genomen. Daarom is het heel belangrijk dat je als leidinggevende overtuigd bent van de juistheid van je besluit. Duidelijkheid, hoe pijnlijk ook, zal uiteindelijk het vertrouwen vergroten.
Meer lezen