Het Innerlijk Theater

Hoe moeilijk kan het zijn?

“Het is geen groot thema”, zei hij. We zaten in zijn kantoor met een kop koffie en hoewel de suiker allang opgelost was bleef hij roeren. “Waar doe ik goed aan? Moet ik hem een nieuw contract aanbieden?” De afgelopen weken had het hem meer bezig gehouden dan hij zichzelf wilde toestaan en dat irriteerde hem. “Het contract van een medewerker verloopt en ik ben niet tevreden. Eén en één is twee! Hoe moeilijk kan het zijn?”, hield hij zichzelf regelmatig voor.

Is het wel eerlijk?

“Wat zijn je overwegingen?” vroeg ik. Het duurde even voor hij opkeek en terwijl hij op het plastic lepeltje kauwde dacht hij na. “Het project waar hij aan gewerkt heeft is niet goed verlopen”, antwoordde hij ten slotte en na een korte stilte vervolgde hij: “maar ik weet niet of ik hem dat mag verwijten”. Hij begon te vertellen. Het was een drukke tijd geweest en hijzelf had dit project een beetje laten lopen. Achteraf bezien had hij als leidinggevende daar meer prioriteit aan moeten geven. Aan de andere kant was de zelfstandigheid van de medewerker ook wel tegengevallen. In deze hectische tijd kun je nu eenmaal niet overal de aandacht aan geven die je zou willen. Als hij zijn intuïtie zou volgen zou hij het contract niet verlengen, maar was dat wel eerlijk? En hoe zou het team daarop reageren? Mensen mogen toch ook fouten maken?

Ruimte om intuïtie te volgen

Hij ging rechtop zitten en keek me aan. Het hoge woord was eruit. “In je verhaal lopen het functioneren van de medewerker en jouw verantwoordelijkheid voor het project door elkaar” zei ik, “Wat zou je kunnen doen om dat uit elkaar te halen?” Hij draaide in zijn bureaustoel en keek naar buiten. Zijn ogen volgden de hovenier, die achter de grasmaaier wandelde en het gras in mooie rechte banen maaide. Toen draaide hij zijn stoel terug, dronk met een paar grote slokken zijn lauw geworden koffie op en gooide het bekertje in de prullenbak. “Dankjewel” zei hij. De volgende dag tijdens de teamvergadering vertelde hij aan het team dat het project zijn verantwoordelijkheid was, dat hij een inschattingsfout gemaakt had en dat het teleurstellende resultaat niemand anders te verwijten was. Het luchtte hem op en hij dacht dit ook bij het team te zien. Een aantal dagen later sprak hij de medewerker. Het was geen gemakkelijk gesprek, maar er was geen enkele twijfel in de boodschap. Het was hem volkomen duidelijk wat zijn intuïtie hem had verteld.

Inzicht in het innerlijk theater

Voor de rust en onderlinge verhoudingen in het team is het belangrijk dat een leider zijn/haar medewerkers eerlijk en gelijk behandelt. Dat kan heel lastig zijn, de leider is ook een mens met emoties en gevoelens. Manfred Kets de Vries spreekt van het innerlijk theater: de kakofonie van verlangens en angsten die binnenin ons om voorrang vechten. Als leider doe je je best, maar je kunt jezelf behoorlijk in verwarring brengen. Het vraagt een hoge mate van zelfreflectie om hierin zuiver te opereren. Je hebt niet alleen te maken met je eigen innerlijk theater, maar ook met dat van de medewerkers. Afscheid nemen doet altijd pijn en wordt je als leidinggevende vaak niet in dank af genomen. Daarom is het belangrijk dat je overtuigd bent van de juistheid van het besluit. Duidelijkheid, hoe pijnlijk ook, zal uiteindelijk het vertrouwen vergroten.

Naar overzicht

Persoonlijk gesprek?

Als je een afspraak wilt maken, of meer wilt weten, neem dan contact op.

Neem contact op
Wim Stephanus