Leergang Natuurlijk Leiderschap

Het ontwikkelen van enthousiaste teams vereist natuurlijk leiderschap. Het gaat over omgaan met onderhuidse dynamiek, zowel bij medewerkers als bij jezelf. Een voorbeeld is het voeren van een slecht-nieuws-gesprek. Je kunt op internet eenvoudig opzoeken hoe je zo’n gesprek voert, welke stappen, welke opbouw. Je zou het zelfs kunnen oefenen. Vervolgens voer je het gesprek, je doet precies zoals het hoort, maar toch loopt het niet zoals je zou willen. Hoe komt dat? Dat komt doordat er onderhuids van alles gebeurt waar je zelf ook onderdeel van bent. De leergang Natuurlijk Leiderschap gaat daarom niet zozeer over het aanleren van vaardigheden, maar vooral over bewustwording en het ontwikkelen van mentale kracht.

Zelfhandhaving en Verbinding

Inzicht in onderhuidse dynamiek begint bij jezelf. Eerst moet je jezelf kunnen leiden, voordat je anderen kunt leiden. Als je daar inzicht in ontwikkelt en er goed mee om kunt gaan, kun je van daaruit de ander uitnodigen je te volgen. Leiders kiezen geen volgers, maar volgers kiezen leiders. Hoe werkt dit precies? Wanneer laten mensen zich leiden? Twee drijfveren zijn daarin dominant: de behoefte aan zelfhandhaving en de behoefte aan verbinding. Zelfhandhaving gaat over veiligheid: “Mag ik er zijn?” “Wordt ik gewaardeerd?”. Verbinding gaat over verlangen: “Is het doel aantrekkelijk?” “Vind ik het fijn om met mijn teamgenoten samen te werken?” Deze twee drijfveren beïnvloeden elkaar en leiden tot bepaald gedrag. Daarbij is het vaak niet zichtbaar vanuit welke drijfveer gedrag plaatsvindt. Als zelfhandhaving de overhand krijgt wordt de samenwerking moeizaam en verdwijnt het enthousiasme. Als mensen zich verbinden ontstaat er energie en groeit het enthousiasme.

Natuurlijk Leiderschap

Medewerkers interacteren continu met elkaar en met jou als leidinggevende. Elke medewerker heeft zijn eigen bagage, het team als geheel heeft een historie en ook de actuele context wijzigt voortdurend. Alles beïnvloedt alles en om daarin de juiste interventies te doen moet een leider intuïtief kunnen aanvoelen wat er nodig is. Temeer omdat niet direct zichtbaar is welke bedoeling achter gedrag schuilt. Elk mens heeft een intuïtie en tijdens de leergang Natuurlijk Leiderschap zul je die verder ontwikkelen en leren inzetten voor de ontwikkeling van een enthousiast team.

Opbouw

De leergang bestaat uit 6 leerdagen met tussenpozen van ca. 4 weken. De tweede en derde dag zijn één blok met overnachting.

 1. Introductie en drijfveren: Toelichting en doorleven van de drijfveren Zelfhandhaving en Verbinding. Deze tastbaar maken door ook met elkaar kennis te maken vanuit deze drijfveren. De dag wordt afgesloten met een diner.
 2. Inzicht in eigen onderhuidse dynamiek: Onderzoeken van je eigen onderhuidse dynamiek en hoe dat je leiderschap beïnvloedt
 3. Inzicht in teamdynamiek: Wat gebeurt er onderhuids bij teams? Waarom is het zo lastig om de samenwerking te verbeteren? Wat kun je hieraan doen als leider? Hoe kun je energie en inspiratie in het team brengen? Tijdens deze leerdag wordt ook gewerkt met een trainingsacteur.
 4. Leidinggeven vanuit verbinding: In de ochtend krijgen we de spiegel voor gehouden d.m.v. paardencoaching. Paarden kun je alleen leiden vanuit verbinding. In de middag zullen we de inzichten verwerken. Hoe kun je medewerkers verbinden aan elkaar en aan een gemeenschappelijk doel?
 5. Leidinggeven in de jungle: Natuurlijk leiderschap wordt het meest zichtbaar als het moeilijk wordt, als er tegenslagen zijn. Op deze dag gaan we samen onderzoeken hoe leiderschap onder moeilijke omstandigheden zichtbaar wordt. Hoe kun je pijnlijke besluiten nemen zonder dat medewerkers het vertrouwen verliezen? Hoe hou je de moed erin als de toekomst er niet zo rooskleurig uit ziet? Tijdens deze leerdag zal een ervaringsdeskundige inzichten met ons delen m.b.t. het leidinggeven onder extreme omstandigheden.
 6. Natuurlijk Leiderschap: elke medewerker is anders, elke situatie is anders. Hoe kan je in zoveel verschillende situaties toch goed leiding geven?  Door alle voorgaande dagen is je mentale kracht en flexibiliteit gegroeid. In deze laatste dag worden alle inzichten bij elkaar gebracht, zodat je in de meest uiteenlopende situaties ontspannen leiding kunt geven aan de ontwikkeling van een enthousiast en succesvol team.

Praktijk staat centraal

De leergang is pas waardevol als je de inzichten weet toe te passen. Daarom staat de praktijk en het hierin leren van elkaar centraal. Door onze persoonlijke ervaringen met elkaar te vergelijken ontstaat een gezamenlijk inzicht in onderliggende mechanismen. De drijfveren Zelfhandhaving en Verbinding fungeren daarbij als kapstok. Daar waar relevant wordt theoretische kennis aangereikt om de inzichten te verrijken. Tijdens de laatste leerdag worden alle inzichten verwerkt tot één overzicht, zodat je de leergang afrondt met een handzaam instrument gebaseerd op je eigen context en de gezamenlijke inzichten.

Doelgroep

De leergang is primair bedoeld voor teamleiders en middelmanagement. In overleg kan de leergang ook voor andere doelgroepen of in-company worden georganiseerd.

Locatie

Alle leerdagen inclusief overnachting zullen plaatsvinden op landgoed Het Esse dichtbij Apeldoorn op een paar minuten rijden vanaf A1 en A50.

Data

De leerdagen voor de komende leergang zijn altijd op dinsdag (behalve de 3e dag) en de voorlopige data zijn:

 • 12 oktober 2021
 • 9 november 2021
 • 10 november 2021
 • 7 december 2021
 • 11 januari 2022
 • 8 februari 2022

Afhankelijk van de wensen van de deelnemers kunnen deze nog wijzigen. Laat je dus niet door deze data belemmeren.

Kosten

De kosten voor de leergang zijn:

 • Prijs:  €2900 (ex. BTW)
 • Arrangement inclusief diner (na 1e leerdag) en overnachting all in (na 2e leerdag): €750 (ex. BTW)

Persoonlijk gesprek?

Als je een afspraak wilt maken, of meer wilt weten, neem dan contact op.

Neem contact op
Wim Stephanus