Ik wil een nieuwe weg inslaan!

Mooi! Het wordt een spannende, intensieve en waardevolle reis! Ten diepste gaat het er om dat medewerkers en leidinggevenden de onzekerheid van de verandering durven aangaan. Dan ga je samen vol voor het resultaat, terwijl je weet dat het morgen weer kan veranderen.

Verandering op individueel niveau

Om dit te bereiken is verandering op individueel niveau nodig! Verandering op organisatieniveau is pas duurzaam als leidinggevenden en medewerkers hun eigen gedrag veranderen. Om dit te bereiken wordt eerst gezamenlijk richting en doel bepaald. Op weg naar dat doel wordt regelmatig de spiegel voorgehouden. Daarbij gaat het om bewustwording van eigen gedrag en het ontwikkelen van nieuw gedrag. Iedereen daar individueel op coachen is vaak niet mogelijk, daarom zal de coaching bestaan uit leiderschapscoaching, teamcoaching en beperkte individuele coaching van sleutelspelers.

Het geeft enorm veel energie

In nauwe samenwerking met de leidinggevende wordt telkens vastgesteld welke interventies nodig zijn. Deze trajecten vragen veel van medewerkers en leidinggevenden en er is geen recept, model of boek dat een snelle oplossing kan geven. Toch is het de investering meer dan waard. Als je samen het doel voor ogen houdt, accepteert dat het soms moeilijk is en daar samen doorheen gaat geeft dat enorm veel energie. Zelfvertrouwen, trots en saamhorigheid zullen de flexibiliteit en het succes van de organisatie vergroten.

Wil je de uitdaging aangaan? Neem dan nu contact op!

Interessant voor jouw organisatie

Oude patronen loslaten

De werkwijze die zich bewezen heeft Om als team je doelen te realiseren pas je de werkwijze toe die zich in de loop der jaren bewezen heeft. Maar soms zijn er problemen die om een andere aanpak vragen. Toch kan het gebeuren dat door de dynamiek in de groep de oude werkwijze gehandhaafd blijft en zelfs als een soort camouflage van de echte problemen gaat dienen. Problemen stapelen zich op en het wordt steeds lastiger om de waarheid onder ogen te zien. Het onbespreekbare bespreekbaar maken Ik was gevraagd om aan te schuiven bij een projectteam dat niet goed liep. Tijdens de meeting werd de actielijst besproken. Op de actielijst stonden 20 actiepunten waarvan bij 15 de actiedatum was overschreden zonder dat er actie was ondernomen. De gebruikelijke werkwijze was om hier de hele meeting over te praten en de druk op te voeren om de acties alsnog te realiseren. Ik vroeg me af waarom betrokken teamleden hun acties niet nakwamen en vroeg erop door. Toen bleek dat ze te druk waren met de echte problemen en de acties op de actielijst veel minder prioriteit hadden. Doordat de echte problemen het team boven het hoofd groeiden durfde niemand dat meer bespreekbaar te maken. Daarom hebben we de actielijst aan de kant gelegd en iedereen gevraagd de echte problemen te benoemen. Resultaat was dat er overzicht kwam over de echte knelpunten en dat daar acties op konden worden ondernomen. Duidelijk, maar zonder oordeel Wat een team in een dergelijke situatie nodig heeft is enerzijds een duidelijke, scherpe spiegel, maar anderzijds is het ook belangrijk om het team niet te veroordelen! Deze psychologische mechanismen overkomen ons allemaal. Door dit te benoemen en vertrouwen en waardering te geven kreeg het team de ruimte om zichzelf opnieuw (uit) te vinden. Resultaat In dit voorbeeld kon het team zich weer richten op de echte problemen, waardoor het project uiteindelijk goed is afgerond. Soortgelijke situaties komen vaak voor. De angst om te falen kan onze blik behoorlijk versmallen. Het is voor teams vaak een verademing als er dan iemand is die de problemen oordeelsvrij weet te benoemen. Dat geeft veel energie en als hier goed richting aan wordt gegeven kan het team enorm groeien.
Meer lezen

Richting verbindt

Mij wordt regelmatig gevraagd om de samenwerking binnen een leiderschapsteam te verbeteren. Vaak blijkt gebrek aan richting een dieperliggende oorzaak te zijn. Als de richting niet duidelijk is weet je niet wat je van anderen kunt verwachten en waar je zelf je voldoening uit kunt halen. Iedereen maakt er het beste van en vaart zijn/haar eigen koers. Dit is vaak een bron van irritaties en conflicten. Vruchtbare samenwerking begint bij een gezamenlijke richting. Enthousiast over gezamenlijke richting Mij werd gevraagd een teamsessie te begeleiden van een leiderschapsteam dat bekend stond als een moeilijk team met veel weerstand. Tijdens de sessie stonden missie en visie centraal. Iedereen werd betrokken en om input gevraagd. Onderlinge wrijving werd bespreekbaar gemaakt en vanaf het begin werd duidelijk afgesproken hoe besluitvorming zou plaatsvinden: als het kan besluiten we samen, als dat niet lukt besluit de leider. Aan het eind van de sessie was de basis gelegd voor een missie en visie, maar belangrijker nog was dat het team enthousiast was over de gezamenlijke richting. De rol van de leider Een goede sessie is natuurlijk mooi, maar om dit verder te brengen is de rol van de leider cruciaal. De leider van dit team betrok voortdurend het team, durfde daarin ook eigen vragen en onzekerheden te bespreken, hakte knopen door als dat nodig was en communiceerde hier duidelijk over. Regelmatig hadden we contact om hierover te sparren. Resultaat Vanuit de gezamenlijke richting en duidelijkheid over de besluitvorming ging het team steeds beter samenwerken! Richting en inrichting werden gezamenlijk verder uitgewerkt en nu loopt het team voorop in de veranderingen. Het wordt pas muziek als iemand het ritme aangeeft!
Meer lezen

Smartphone daagt gemeente uit

Dat hadden ze mooi bedacht in 1851, de gemeentewet: De burger gaat stemmen wie er in de gemeenteraad mag. De gemeenteraad stelt het College aan en die stuurt op haar beurt de ambtenaren aan. De ambtenaren tenslotte doen hun werk voor de burger en zo is de cirkel rond. Maar dat was toen. Toen hadden we nog geen TV, auto’s of telefoon. Nu heb ik mijn smartphone! Eén berichtje op social media heeft meer impact dan 1 keer per 4 jaar een rood kruisje zetten. Waarom zou ik nog naar de stembus gaan? Waarom zou ik me nog laten vertegenwoordigen? Wat houdt me tegen om zelf voor mijn belangen op te komen? Deze ontwikkeling zaagt aan de stoelpoten van ons huidige systeem. 150 jaar heeft het gewerkt, nu is het tijd om het anders te gaan doen. Hoe ga je hiermee om als gemeente? Ga je het uit de weg? Ga je de uitdaging aan? Zie je ook de kansen die het biedt? Nog nooit zijn er zoveel mogelijkheden geweest om verschillende partijen aan elkaar te verbinden. Een kleine gemeente in het midden van het land is de uitdaging aangegaan en Crescendo helpt om een nieuwe weg in te slaan. Er is geen snelle oplossing, alles moet je opnieuw uitvinden met vallen en opstaan! Het resultaat is een organisatieontwikkeling waarbij de gemeente steeds meer samen met de burger invulling geeft aan de lokale samenleving.   Wil je ook deze uitdaging aangaan? Neem contact op!
Meer lezen