Ik wil een inspirerend team!

Je wilt een inspirerend team? Mooi! Ik ga graag samen met je die uitdaging aan. Daarbij zullen we een aantal vragen beantwoorden:

Wat is het bestaansrecht van het team? Wat is het doel?

Stel je voor dat morgen het hele team de loterij wint en gaat rentenieren. Wat gaat er dan fout (in het bedrijf)? Wat is in essentie je toegevoegde waarde? Als je dat weet, weet je waar je focus moet liggen, maar ook waar je bewegingsruimte zit.

Wat zijn ieders persoonlijke doelen?

Wat zijn ieders drijfveren en persoonlijke doelen? Ik zie vaak dat men terughoudend is in het delen hiervan uit angst dat dit niet samen gaat met het teamdoel. Mijn ervaring is dat een open gesprek hierover altijd beide doelen dient.

Welk talent is aanwezig in het team?

Welke talenten, kennis en vaardigheden zijn aanwezig in het team? Hierbij gaat het niet alleen over werkervaring, maar ook over hobby’s, vrijwilligerswerk, etc. Wat is ieders sterkte en zwakte? Hoe kun je elkaar daarin helpen en ontwikkelen? Je zult ontdekken dat als je ervoor open staat diegene die je het meest irriteert je grootste inspiratiebron kan zijn.

Dit is de basis om jezelf als team telkens opnieuw uit te vinden! Het bedrijf ontwikkelt zich en het team ontwikkelt zich. Daarom is het belangrijk deze vragen telkens opnieuw te stellen. Zo kan ieders talent worden ingezet om de teamdoelen en persoonlijke doelen te realiseren. En dat is zeer inspirerend!

Durf je die uitdaging aan? Neem dan nu contact op!

Interessant voor jouw team

Oude patronen loslaten

De werkwijze die zich bewezen heeft Om als team je doelen te realiseren pas je de werkwijze toe die zich in de loop der jaren bewezen heeft. Maar soms zijn er problemen die om een andere aanpak vragen. Toch kan het gebeuren dat door de dynamiek in de groep de oude werkwijze gehandhaafd blijft en zelfs als een soort camouflage van de echte problemen gaat dienen. Problemen stapelen zich op en het wordt steeds lastiger om de waarheid onder ogen te zien. Het onbespreekbare bespreekbaar maken Ik was gevraagd om aan te schuiven bij een projectteam dat niet goed liep. Tijdens de meeting werd de actielijst besproken. Op de actielijst stonden 20 actiepunten waarvan bij 15 de actiedatum was overschreden zonder dat er actie was ondernomen. De gebruikelijke werkwijze was om hier de hele meeting over te praten en de druk op te voeren om de acties alsnog te realiseren. Ik vroeg me af waarom betrokken teamleden hun acties niet nakwamen en vroeg erop door. Toen bleek dat ze te druk waren met de echte problemen en de acties op de actielijst veel minder prioriteit hadden. Doordat de echte problemen het team boven het hoofd groeiden durfde niemand dat meer bespreekbaar te maken. Daarom hebben we de actielijst aan de kant gelegd en iedereen gevraagd de echte problemen te benoemen. Resultaat was dat er overzicht kwam over de echte knelpunten en dat daar acties op konden worden ondernomen. Duidelijk, maar zonder oordeel Wat een team in een dergelijke situatie nodig heeft is enerzijds een duidelijke, scherpe spiegel, maar anderzijds is het ook belangrijk om het team niet te veroordelen! Deze psychologische mechanismen overkomen ons allemaal. Door dit te benoemen en vertrouwen en waardering te geven kreeg het team de ruimte om zichzelf opnieuw (uit) te vinden. Resultaat In dit voorbeeld kon het team zich weer richten op de echte problemen, waardoor het project uiteindelijk goed is afgerond. Soortgelijke situaties komen vaak voor. De angst om te falen kan onze blik behoorlijk versmallen. Het is voor teams vaak een verademing als er dan iemand is die de problemen oordeelsvrij weet te benoemen. Dat geeft veel energie en als hier goed richting aan wordt gegeven kan het team enorm groeien.
Meer lezen

Muziek inspireert technici

Crescendo begeleidt een team bij TenneT. Er worden mooie stappen gezet in visie en samenwerking en de volgende stap kan worden gezet: persoonlijk leiderschap. Hoe blijf je scherp als je maandelijks keurig je salaris krijgt? Hoe zorg je ervoor dat je flexibel blijft als de omgeving al jaren stabiel is? Het enige dat voor beroepsmuzikanten vanzelfsprekend is, is de liefde voor muziek. Geld verdienen is zelfs voor grote muzikanten altijd een uitdaging. Dat vraagt van muzikanten veel ondernemerschap en flexibiliteit. Deze twee werelden kwamen samen op het prachtige Akoesticum in Ede. In een teamsessie heeft het team kennis gemaakt met de ondernemende muzikant Luuk Nengerman uit Zutphen. Met muziek en inspirerende verhalen heeft het team gewerkt aan samenwerking en ondernemerschap. Een daverend succes! Het team krijgt een dag om nooit te vergeten en Luuk een mooi business model! Mooi toch!? Zo brengt Crescendo werelden samen.
Meer lezen

Richting verbindt

Mij wordt regelmatig gevraagd om de samenwerking binnen een leiderschapsteam te verbeteren. Vaak blijkt gebrek aan richting een dieperliggende oorzaak te zijn. Als de richting niet duidelijk is weet je niet wat je van anderen kunt verwachten en waar je zelf je voldoening uit kunt halen. Iedereen maakt er het beste van en vaart zijn/haar eigen koers. Dit is vaak een bron van irritaties en conflicten. Vruchtbare samenwerking begint bij een gezamenlijke richting. Enthousiast over gezamenlijke richting Mij werd gevraagd een teamsessie te begeleiden van een leiderschapsteam dat bekend stond als een moeilijk team met veel weerstand. Tijdens de sessie stonden missie en visie centraal. Iedereen werd betrokken en om input gevraagd. Onderlinge wrijving werd bespreekbaar gemaakt en vanaf het begin werd duidelijk afgesproken hoe besluitvorming zou plaatsvinden: als het kan besluiten we samen, als dat niet lukt besluit de leider. Aan het eind van de sessie was de basis gelegd voor een missie en visie, maar belangrijker nog was dat het team enthousiast was over de gezamenlijke richting. De rol van de leider Een goede sessie is natuurlijk mooi, maar om dit verder te brengen is de rol van de leider cruciaal. De leider van dit team betrok voortdurend het team, durfde daarin ook eigen vragen en onzekerheden te bespreken, hakte knopen door als dat nodig was en communiceerde hier duidelijk over. Regelmatig hadden we contact om hierover te sparren. Resultaat Vanuit de gezamenlijke richting en duidelijkheid over de besluitvorming ging het team steeds beter samenwerken! Richting en inrichting werden gezamenlijk verder uitgewerkt en nu loopt het team voorop in de veranderingen. Het wordt pas muziek als iemand het ritme aangeeft!
Meer lezen