Twee bouwstenen voor blijvend succes

Persoonlijk leiderschap leidt tot flexibiliteit en doelgerichtheid, routines leiden tot stabiliteit en productiviteit. Blijvend succes is afhankelijk van een goede balans tussen deze twee. 

In een organisatie zijn routines noodzakelijk voor stabiliteit en productiviteit. De keerzijde van stabiliteit is dat het veel inspanning vergt om routines te veranderen. Bovendien wordt de verandering vaak bemoeilijkt, doordat leiderschap en routines niet bij dezelfde persoon liggen: De leidinggevende ziet de noodzaak van verandering en de medewerkers moeten daarvoor hun routines aanpassen. Als de leidinggevende de impact op routines onderschat en medewerkers vragen zich af wat de noodzaak is van de verandering, dan wordt het een taai proces. Daarom geeft Crescendo veel aandacht aan de balans tussen persoonlijk leiderschap en routines. De leidinggevende en het team worden daarbij gezien als één geheel.

  • Wat is het doel van de verandering en willen de betrokkenen hierin de regie nemen?
  • Wat zijn de belangen? Wat is het perspectief?
  • Wat zijn de defensiemechanismen?
  • Welke routines moeten doorbroken worden en welke nieuwe routines moeten worden ontwikkeld? Kan dit door de concrete omstandigheden te veranderen? Zo niet, hoe dan wel?
  • Wat is de eerste stap? Hoe kunnen we dat borgen? Wie neemt het voortouw?

Om hierin echt tot de kern door te dringen is diepgaande kennis van menselijke drijfveren en gedrag nodig. In de begeleidingstrajecten van Crescendo zijn deze bouwstenen altijd het fundament onder het te behalen resultaat. Hoe turbulent de omgeving ook is, de impact is nog jaren zichtbaar.

 

Herken je dit? Neem dan nu contact op!